Vi skifter navn

AB Kabelteknik ApS har pr. 1. januar 2019 skiftet navn til Wecon.

Vi ser det som en naturlig udvikling i den proces, vi startede for et år siden, da Sonny Nielsen og undertegnede købte en større andel af AB Kabelteknik ApS og dermed blev de nye medejere. Vi har i løbet af 2018 gennemført en omfattende moderniserings- og opskaleringsproces af virksomheden. Formålet har været at hæve kvalitetsniveauet på alle dele af forretningen, så vi fremadrettet i højere grad matcher vores kunders forventninger og branchen generelt.

 

CEO

Michael Hjørngaard Jørgensen