Wecon A/S er blevet tildelt stor kontrakt med Banedanmark

Wecon A/S, som er en del af InstallatørGruppen, har indgået en 4-årige rammeaftale med mulighed for forlængelse til i alt 6 år med Banedanmark, hvor værdien af aftalen er op til 433 mio. kr. Ydelserne under aftalen er til brug for projektering, etablering og fornyelse af passiv infrastruktur til en række opgaver i Banedanmark herunder blandt andet signalprogrammet og elektrificeringsprogrammet.

De udbudte ydelser fordeler sig på følgende hovedaktiviteter indenfor opgaver, der samlet kan betegnes som fibertekniske opgaver:

  • Timebaserede tjenesteydelser for nøglekompetencer i forbindelse med rådgivning, planlægning, projektering, styring, test og tilsyn
  • Fibertekniske installationsopgaver i forbindelse med opsætning, test og dokumentation på sites
  • Installation af kabler, sammenkobling, test og dokumentation

Yderligere inkluderer aftalen følgende ydelser, som fordeler sig på opgaver indenfor følgende leverancer:

  • Graveydelser i forbindelse med etablering af brønd, rør og underskydninger.
  • El-tekniske rådgiver og installation
  • Transport og sætning af kabiner
  • CSM (Common Safety Method) ydelser herunder bl.a. sportekniske og geotekniske ydelser
  • Anlæggelse af rørinfrastruktur

Michael Hjørngaard Jørgensen udtaler: Vi ser frem til at fortsætte vores samarbejde i en årrække fremover med Banedanmark. Vi er stolte og ydmyge over den tillid, som Banedanmark viser med valget af Wecon A/S, og vi glæder os til at videreudvikle samarbejdet. Vi har demonstreret i vores udbudsbesvarelse, at vi både har den nødvendige jernbanetekniske erfaring samt de relevante fagtekniske kompetencer til at løfte denne samfundskritiske opgave.

Arbejdet begynder pr. oktober 2023.

Wecon A/S er en del af InstallatørGruppen, som er etableret i 2023 og består af virksomheder indenfor el-, vvs-, fiber samt ventilations- og kølesystemer. Gruppens mål er at skabe en landsdækkende markedsleder indenfor el, vvs-, ventilations- og kølesystemer baseret på lokal forankring og stærke kunderelationer kombineret med bredt markedskendskab og stordriftsfordele samt systematiske investeringer i bæredygtighed og miljø, arbejdsliv og faglig kvalitet for at professionalisere branchen. InstallatørGruppen ejes af FSN Capital og de enkelte virksomheder.