Vi trækker ikke bare kabler

Vi favner hele processen og sørger for seriøs rådgivning, detaljeret projektering, grundig udførsel og kvalificeret dokumentation til slut. Alle opgaver – fra små, korte installationsopgaver til store, komplekse projekter – håndterer vi med samme professionalisme og kvalificerede mandskab. Vi har arbejdet med fiber i mange år og ved, hvad vi laver.

Kvalitetsstyringssystem:
På alle opgaver anvender vi vores eget kvalitetsstyringssystem, som løbende bliver opdateret og tilpasset den aktuelle opgave. Vi følger med tiden og forholder os til udviklingen, så vi kan sikre kvalitet og effektivitet på opgaven til gavn for vores kunder. For at garantere, at vores kunder har korrekt og fyldestgørende dokumentation til rådighed, udfører vi:

Rådgivning:
Det ansvar tager vi gerne på os. Det handler om tillid – og at vi har prøvet det før. Derfor kan vi rådgive dig, så du kan træffe de rigtige beslutninger vedr.:

 • Materialevalg
 • Udførelsesmetode
 • Udarbejdelse af tidsplaner
 • Projekteringsperiode
 • Graveperiode
 • Blæseperiode
 • Tilslutningsperiode

Projektering/dokumentation:

Projektet er jeres, men vi gennemgår det sammen. Vi tager over og ansvar for, at alt bliver projekteret i jeres GIS system ud fra jeres guidelines.

 • TO BE Projekttegninger (på baggrund af AS IS tegninger)
 • Teknisk dokumentation såsom:
 • Muffespecifikationer
 • Blæseplaner
 • Splidseplaner
 • AS BUILT dokumentation – indmålt og klar til at blive lagt over i jeres GIS-system.

Mange ledningsejere har et betydeligt efterslæb af dokumentation, som aldrig er blevet lagt ind i GIS systemet. Eller der kan være datakvalitetsproblemer i forbindelse med konverteringsprojekter, dårlige GIS løsninger, ukorrekte bulk opdateringer eller lign. Problemer med datakvalitet i forbindelse med integration og automatisering. Med åbning af fibernettet og et stort aktivitets niveau i forbindelse med udrulning af ledningsnet i hele DK er det meget vigtigt at man som forsyningsselskab har fokus på kvalitet og aktualitet af data i GIS. Vi tilbyder at levere spidskompetence indenfor digitalisering af forsyningsnettet i GIS.

Dette omfatter bl.a.:

 • Data fra papir til GIS
 • Data fra vektor datakilder, f.eks. DXF, DSFL eller Shape ind i GIS
 • Oprydning i eksisterende GIS data

Vi vil rigtigt gerne være med fra starten af projektet. For det er starten, der afgør om projektet kommer til at forløbe gnidningsfrit og blive en succes. Vi gør alt dette efter vores egen projektmodel, som sikrer transparens i hele fasen – lige fra projektering til aflevering af slutdokumentation. Specialiseret AS BUILT dokumentation kan dog udvikles efter behov.

Indmåling:
Vi har stor erfaring med indmåling af ledninger for fibernetselskaber, langs de danske jernbaner og for entreprenører, hvor vi forestår både indmåling, registrering og indtegning af hele ledningsnettet.
Indmålingen foretages selvfølgelig efter en fast struktur/kodeliste.

Udstyr:
Ved alle opgaver foretages indmåling og registrering af ledninger med GPS. Vi arbejder med feltudstyr fra Leica og Trimble, som benytter GNSS-teknik (Global Navigation Satellite System). Teknikken medfører, at GPS`en fanger signaler med større styrke fra flere satellitter på én gang og dette gør det muligt at opnå en nøjagtighed på helt ned til 1,5 cm.
GPS-modtageren giver derfor den nøjagtighed og pålidelighed, som kræves ved præcisionsmåling.

Levering i flere formater
De registrerede data kan leveres i AutoCAD / GIS i flere filformater – eksempelvis DSFL, DWG og DXF.
Turnkey projekter med udgangspunkt i kundens behov.
Vi har gennem årene specialiseret os i turnkey projekter, hvor vi tager det hele fra projektering og koordinering til
udførelse. Al dette gør vi med:

 • Kvalificeret Infrastruktur teknikere
 • Kvalificeret FTTH teknikere
 • Pålidelige samarbejdspartnere

Som din professionelle projektpartner står vi gerne for hele processen eller håndtering af delelementer deraf, alt efter behov. Vi har erfaring med håndtering af projekter i alle størrelsesordner og har de nødvendige kompetencer til at fuldføre netop DIT projekt – og det vi ikke selv er eksperter i, har vi erfarne og kompetente samarbejdspartnere til at hjælpe med.