Wecon A/S er blevet tildelt stor kontrakt med Banedanmark

Wecon A/S er blevet tildelt stor kontrakt med Banedanmark

16/10-2023Wecon A/S, som er en del af InstallatørGruppen, har indgået en 4-årige rammeaftale med mulighed for forlængelse til i alt 6 år med Banedanmark, hvor værdien af aftalen er op til 433 mio. kr. Ydelserne under aftalen er til brug for projektering, etablering og fornyelse af passiv infrastruktur til en række opgaver i Banedanmark herunder blandt andet signalprogrammet og elektrificeringsprogrammet.De udbudte ydelser fordeler sig på følgende hovedaktiviteter indenfor opgaver, der samlet kan betegnes som fibertekniske opgaver:

  • Timebaserede tjenesteydelser for nøglekompetencer i forbindelse med rådgivning, planlægning, projektering, styring, test og tilsyn

  • Fibertekniske installationsopgaver i forbindelse med opsætning, test og dokumentation på sites

  • Installation af kabler, sammenkobling, test og dokumentation


Yderligere inkluderer aftalen følgende ydelser, som fordeler sig på opgaver indenfor følgende leverancer:

  • Graveydelser i forbindelse med etablering af brønd, rør og underskydninger.

  • El-tekniske rådgiver og installation

  • Transport og sætning af kabiner

  • CSM (Common Safety Method) ydelser herunder bl.a. sportekniske og geotekniske ydelser

  • Anlæggelse af rørinfrastruktur


Michael Hjørngaard Jørgensen udtaler: Vi ser frem til at fortsætte vores samarbejde i en årrække fremover med Banedanmark. Vi er stolte og ydmyge over den tillid, som Banedanmark viser med valget af Wecon A/S, og vi glæder os til at videreudvikle samarbejdet. Vi har demonstreret i vores udbudsbesvarelse, at vi både har den nødvendige jernbanetekniske erfaring samt de relevante fagtekniske kompetencer til at løfte denne samfundskritiske opgave.

Arbejdet begynder pr. oktober 2023.

Wecon A/S er en del af InstallatørGruppen, som er etableret i 2023 og består af virksomheder indenfor el-, vvs-, fiber samt ventilations- og kølesystemer. Gruppens mål er at skabe en landsdækkende markedsleder indenfor el, vvs-, ventilations- og kølesystemer baseret på lokal forankring og stærke kunderelationer kombineret med bredt markedskendskab og stordriftsfordele samt systematiske investeringer i bæredygtighed og miljø, arbejdsliv og faglig kvalitet for at professionalisere branchen. InstallatørGruppen ejes af FSN Capital og de enkelte virksomheder.
Wecon A/S er blevet tildelt stor kontrakt med BanedanmarkWECON A/S ER BLEVET EN DEL AF INSTALLATØRGRUPPENInvitation til åbent hus!Wecon er nu DS 21001 certificeretWecon er nu commscope certificeretWecon kan nu også kalde sig Autoriseret El installatørVelkommen til Kim Hemmingsen og Christian HedstrømWecon har pr. 1/3-2021 fået ny afdeling i ÅrhusWecon har pr. 6/1-2021 ansat en ny projektchef: Claus SanderNye lokaler